Podsumowanie realizacji wizyty studyjnej w województwie dolnośląskim w dniach 17-18.11.2016 roku, dla grupy wybranych lubuskich producentów rolnych

W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lubuskich i dolnośląskich producentów rolnych w dniach 17-18.11.2016 roku, została zorganizowana wizyta studyjna, mająca na celu zapoznanie z ofertą konkurencyjnych gospodarstw, które specjalizują się w różnych dziedzinach związanych z agroturystyką. W wyjeździe uczestniczyło 19 osób, w większości byli to przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili kilka wybranych gospodarstw z województwa dolnośląskiego, gdzie mogli zapoznać się z ich funkcjonowaniem oraz specyfiką działalności. Pierwszym miejscem docelowym była „Farma 69” w Kopańcu, gdzie zaprezentowano to gospodarstwo pod kątem działalności dodatkowej: agroturystyki, prowadzenia warsztatów, zagród edukacyjnych oraz ponadto omówiono szeroko Osadę Kopaniec, jako miejsce gdzie odżywają dawne rzemiosła, obyczaje i tradycje (chata kowala, cieśli, ceramika, wikliniarza i powroźnika). Spotkanie to prowadził właściciel gospodarstwa Pan Norbert Podwiński. Kolejna część wizyty studyjnej miała miejsce w ośrodku „Zielona Gospoda” w Podgórzynie. W godzinach popo- łudniowych odbyło się tam spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej, z Panem Leszkiem Gralą oraz Panem Andrzejem Kamińskim, mające na celu omówienie Działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz współpracy z rolnikami. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja dotycząca wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu.

dolnoslanskie_producenci_rolne-5

Następnego dnia tj. 18.11.2016, wymianę doświadczeń pomiędzy rolnikami rozpoczęto w gospodarstwie „Ekofarm” w Sosnówce. Po gospodarstwie oprowadzała grupę właścicielka Pani Małgorzata Selwit, która opowiedziała o funkcjonowaniu gospodarstwa oraz o kontrolach związanych z ekologią. Ponadto, uczestnicy mogli zobaczyć zwierzęta znajdujące się tam, m. in.: szopa pracza, kozy, konia, osiołka, owce i kury.

dolnoslanskie_producenci_rolne-1

Po zakończonej wizycie, grupa udała się do kolejnego gospodarstwa, a mianowicie było to gospodarstwo agroturystyczne o nazwie „Wysoki Kamień” w Kopańcu. O gospodarstwie opowiadał właściciel Pan Piotr Syposz. Jest to gospodarstwo, gdzie powstają przy okazji działania agroturystyki obrazy, instrumenty drewniane oraz wyroby ceramiczne. Na miejscu właściciel gospodarstwa, przedstawił czym się tam zajmuje, skąd pomysł na taki a nie inny profil działalności oraz zaprezentował swoją ofertę agroturystyczną. Wyjazd zakończył się w godzinach popołudniowych, przyjazdem do Zielonej Góry pod siedzibę Lubuskiej Izby Rolniczej. W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lubuskich i dolnośląskich producentów rolnych w dniach 17-18.11.2016 roku, została zorganizowana wizyta studyjna, mająca na celu zapoznanie z ofertą konkurencyjnych gospodarstw, które specjalizują się w różnych dziedzinach związanych z agroturystyką. W wyjeździe uczestniczyło 19 osób, w większości byli to przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej.

New Challenge – organizator wyjazdu

Śladami dynastii Gryfitów

Pasjonaci historii i turystyki mogą wreszcie zgłębiać historię jednej z najbardziej wpływowych dynastii Europy podróżując nowo zaprojektowanym szlakiem kulturowym. To trasa wiodąca […]